TRIVSELSWORKSHOP

Der er perioder i alle virksomheder, hvor trivslen i en afdeling ikke er i top. Det kan der være mange forskellige årsager til: Det kan f.eks. handle om manglende eller fejlagtigt kommunikation, dårlig ledelse eller manglende kompetencer både hos lederen og hos medarbejderne. Under alle omstændigheder fører det ofte til sygemeldinger, stress og ikke mindst til dårlig performance.

Jeg tilbyder at afholde workshops i virksomheden og fungere som den objektive mellemmand mellem afdelingen og lederen/virksomheden. På denne måde kan jeg hjælpe med at afdække årsagerne til den manglende trivsel samt hjælpe med at få problemet på bordet, finde løsninger og skabe den gode dialog.

En proces som udvikler både lederen og medarbejderne. Ring og hør nærmere.