HR RÅDGIVNING

Står jeres virksomhed overfor forandringer og nye processer eller mangler I en erfaren og kompetent forretningsorienteret ressource på HR området, kan I trække på mig til HR rådgivning eller som interim HR chef i en afgrænset periode. 

1:1 SESSIONS

Med min store erfaring som HR direktør i globale virksomheder i bagagen tilbyder jeg rådgivning og sparring til ledere, HR chefer og iværksættere for at sikre den fortsatte personlige og professionelle udvikling af lederen

LEDERUDVIKLING

Som sparringspartner for lederne i jeres virksomhed kan jeg bidrage til deres udvikling samt fastholdelse af fokus på strategien i virksomheden .

Et af mine værktøjer i den forbindelse er en 360 graders evaluering af lederen, som hermed får mulighed for at se sig selv gennem sine medarbejderes, sin leders og sine lederkollegaers øjne - naturligvis med rådgivning fra mig. 

TRIVSELSWORKSHOP

Der er perioder i alle virksomheder hvor der med fordel kan arbejdes med trivslen for at forebygge sygemeldinger, stress, dårlig performance og medarbejderflugt.

Som facilitator afdækkes årsagerne til den manglende trivsel. Jeg bidrager til, at vi får problemerne på bordet, finder løsninger og genskaber den gode dialog.

REKRUTTERING

Ved hjælp af dybdegående interviews og brug af personligheds- og logikanalyser bidrager jeg til at sikre ansættelsen af de helt rette kandidater. 

Udover analyseværktøjerne benytter jeg mig af mine mange års erfaring med rekruttering og headhunting kombineret med min store menneskeforståelse og gode intuition 

OUTPLACEMENT

Når I som virksomhed tilbyder outplacement til jeres afskedigede medarbejdere, udviser I social ansvarlighed, hvilket gør de eksisterende medarbejdere stolte af at arbejde hos jer.

Det kan godt betale sig, og jeg har stor succes med at hjælpe mine kunders medarbejdere videre til en ny spændende karriere.

BESTYRELSESEVALUERING

Bestyrelsesevalueringer er et værktøj til at vurdere og udvikle bestyrelsens præstationer ved at adressere spørgsmål om bestyrelsens formål, ressourcer og effektivitet.

Jeg kan bidrage som ekstern moderator i en proces med formøde og forventningsafstemning, evaluering og interviews og efterfølgende analyse, anbefaling og udarbejdelse af udviklingsplan.

LINKEDIN MAKEOVER

Jeg kan bidrage til professionaliseringen af LinkedIn profiler i forbindelse med jobsøgning eller for at sikre at virksomheden markedsføres bedst muligt overfor kunder og samarbejdspartnere.

Samtidig rådgiver jeg om hvordan I bedst kan benytte jeres LinkedIn netværk til jobsøgning, til branding af virksomheden eller/og til employer branding.

Jeg holder også foredrag om LinkedIn.