OUTPLACEMENTFORLØB

Formålet med dit outplacementforløb er at give dig de redskaber, som du har brug for til at lande dit næste job. Jeg hjælper dig - hands-on - med alle relevante aspekter af jobsøgningen og bruger min store erfaring til at hjælpe dig i job igen.

Dit forløb skræddersys specielt til dig - både hvad angår antal timer og indhold - men som oftest vil det indeholde følgende elementer:

Jeg tilbyder forløb af forskellig varighed efter behov. Forløbene indeholder følgende:

  • Afdækning af din motivation, dine ønsker og kompetencer og i forlængelse heraf udarbejdelse af effektiv jobsøgningsstrategi og handlingsplan
  • Tilbagemelding på personprofil og logiktest
  • Bevidstgørelse om forskellige jobsøgningsstrategier, herunder brugen af netværk og jobsøgning med basis i LinkedIn.
  • Udarbejdelse af professionel LinkedIn profil
  • Træning i elevatortale, fremtræden, kropssprog og jobssamtaler.
  • Løbende udarbejdelse af ansøgninger.og tilpassede cv'er
  • Coaching & rådgivning i forbindelse med samtaler og kontraktsforhandling mv.

Jeg har en samarbejdsaftale med Finansforbundet og FTF/A for at sikre det bedst mulige forløb for alle mine outplacementkunder i den finansielle sektor, se mere her under 'regler for outplacement'.

© Copyright